Your browser don't supports or have disabled Javascript and page may not look as it should

Nastavení adresy pro odesílání v Gmailu

Po úspěšném přihlášení k vašemu účtu na Gmailu, přejděte do pravého horního rohu, kde najdete ozubené kolečko. Klikněte na něj a vyroluje se nabídka, zde klikněte na „Nastavení“.

 

screenshot
V nastavení přejděte do záložky „Účty a Import“. Dále klikněte na „Přidat další emailovou adresu“. Objeví se nové okno se žlutým pozadím.

 

screenshot

 

Ve vyvolaném okně zadejte do odpovídajících kolonek úplnou emailovou adresu, ze kterého chcete poštu odesílat a jméno, které se má příjemcům pošty ze zadané adresy zobrazovat. Potvrďte zadání kliknutím na „Další krok“.

 

screenshot

 

V navazujícím okně zadejte do kolonky „Server SMTP:“ „smtp.savana.cz„, do kolonky „Port“ číslo „25„. Do kolonky „Uživatelské jméno:“ zadejte úplnou emailovou adresu, ze které chcete poštu odesílat. Vše bez uvozovek. Dále vyplňte heslo k zadanému emailu. Zabezpečení nastavte na protokol „TLS„. Potvrďte zadání kliknutím na „Přidat účet“.

 

screenshot

 

Následně vám bude zaslán na zadanou emailovou adresu ověřovací kód. Ten je potřeba zkopírovat do následujícího okna a kliknout na „Ověřit“.

 

screenshot

 

Tím je adresa, ze které chcete odesílat, přiřazena k vašemu stávajícími účtu a je možné ji použít k odesílání pošty. Je na vás jestli budete pošta odesílána z účtu na Gmailu nebo z nově přiřazené odesílací adresy (lze to nastavit pro každý email zvlášť).

 

Pokud chcete aby Gmail automaticky posílal odchozí emaily přes nově zadanou adresu, nastavte ji kliknutím na „označit jako výchozí“.

 

screenshot
Scroll back
RSS

Close