Your browser don't supports or have disabled Javascript and page may not look as it should

Přidávání aktualit

1.

Přihlaste se k editaci webu, pokud jste tak již neučinili. Návod zde.

 

2.

V hlavním menu vlevo zvolte položku „Příspěvky“ a následně „Vytvořit příspěvek“.

 

 

3.

Vyplňte pole nadpis a text příspěvku. Formátování textu je podobné jako jste zvyklí např. v MS Word.

 

 

4.

Aby se aktualita zobrazila na třídní stránce je potřeba ji nastavit rubriku odpovídající Vaší třídě. Nastavení se provádí zaškrtnutím příslušného políčka v seznamu rubrik v pravé části stránky.

V dolní části stránky jsou určitá nastavení v angličtině. Pod „Header settings“ se nachází přepínač „Enable Header Image Display“ – doporučuji nastavit do polohy „Disabled“.

 

 

 

5.

Stiskněte tlačítko „Publikovat“ pro uložení příspěvku na web. Po prvním uložení se tlačítko „Publikovat“ změní na „Aktualizovat“, význam je stejný.

Příspěvek můžete dále upravovat, změny se projeví jen, pokud je uložíte stiskem tlačítka „Aktualizovat“. Doporučuji příspěvek ukládat průběžně.

 

 

Po dokončení úprav můžete pokračovat kamkoliv jinam nebo můžete vytvořit další příspěvek stiskem tlačítka „Vytvořit příspěvek“.

Scroll back
RSS

Close