Your browser don't supports or have disabled Javascript and page may not look as it should

Editace obsahu

1.

Přihlaste se k editaci webu, pokud jste tak již neučinili. Návod zde.

 

2.

V hlavním menu vlevo zvolte položku „Stránky“. Dále klikněte na název stránky své třídy, případně na odkaz „Upravit“.

 

 

3.

Zobrazí se Vám jednotlivé prvky třídní stránky jako samostatné objekty, které lze editovat. Bude to na první pohled vypadat složitě. V zájmu zachování jednotného designu webu, prosím, ponechte prvky jak jsou. Editaci prvků si ukážeme na příkladu se zadávám úkolů.

Na stránce se přesuňte směrem dolů k panelu se záložkami úkolů. Případně klikněte  na záložku s požadovaným předmětem.

Pokud najedete kurzorem myši doprostřed na text úkolu, zobrazí se zelený panel s několika tlačítky. Klikněte na tlačítko symbolizující tužku. Otevře se malé okno pro editaci textu.

 

 

4.

V otevřeném okně „Blok textu Nastavení“ můžete editovat text klasickým způsobem. Lokální úpravy uložíte stiskem „Uložit změny“. Pro pokračování je potřeba okno „Blok textu Nastavení“ zavřít tlačítkem „Zavřít“. Úpravy se skutečně uloží na web až po stisku tlačítka „Aktualizovat“ v pravém horním rohu obrazovky.

 

 

5.

Pokud potřebujete přidat nový předmět, klikněte na symbol „+“ vedle stávajících předmětů. Vytvoří se nová záložka „Záložka“.

 

 

 

Nově vytvořenou záložku pojmenujete kliknutím na symbol tužky ve žlutém poli.

 

 

 

Zobrazí se menší okno „Sekce Nastavení“, kde vyplníte pouze název záložky. Další nastavení v tuto chvíli nevyužijeme. Zadání potvrďte stiskem „Uložit“ a poté „Zavřít“.  Obsah se uloží na web až po stisknutí tlačítka „Aktualizovat“ v levém horním rohu. Ukládejte průběžně.

 

 

 

Nová záložka je pojmenovaná, ale nemá žádný obsah. Je potřeba vložit nový prvek stiskem velkého symbolu „+“.

 

 

 

Zobrazí se velké okno s výběrem různých prvků. Vyberte prvek „Blok textu“. Další postup už znáte z bodu 4.

 

 

6.

Podobným způsobem lze editovat i ostatní prvky na stránce. Aby se změny projevily, je důležité stránku odeslat na web stiskem tlačítka „Aktualizovat“. Uložení na web není okamžité, může trvat pár vteřin.

Vedle symbolu tužky je symbol dvou archů papíru, kterým se prvek duplikuje, a také symbol odpadkového koše, kterým se prvek maže. Pokud provedete nechtěnou úpravu, prostě stránku neposílejte na web stiskem „Aktualizovat“. Pouze si ji obnovte v prohlížeči stiskem klávesy „F5“.

Scroll back
RSS

Close