Your browser don't supports or have disabled Javascript and page may not look as it should

Michal

Tráví většinu času on-line, má velký přehled nad nejrůznějšími technologiemi a prostředími. Dokáže se vžít do role uživatele, jeho podněty jsou pro nás cenným směrujícím prvkem.
 

Hledám chyby a ladím nedokonalosti. Nikdy nelze vytvořit dílo tak dokonalé, aby se zalíbilo všem.

 

Zanechat zprávu

Scroll back
RSS

Close